Pages Navigation Menu

Emperor door-leaf

Emperor door-leaf

secolul al XVIII-lea

tempera pe lemn

119×46 şi 43 cm

Provenienţa: Biserica de lemn din Alma

Uşile împărăteşti înfăţişează scena Buneivestiri, în compoziţia tradiţională, cu Maica Domnului ţinînd în mînă fusul, sugestie la purpura pe care o torcea în momentul vestirii (Protoev. Iacov, XI,1).

Capătul superior al uşilor este terminat cu volute pe trasee ovale, motiv decorativ care se regăseşte în forme mai elaborate şi în coronamentul iconostasului