Pages Navigation Menu

Jesus Christ Pantokrator (2)

Jesus Christ Pantokrator (2)

începutul secolului al XVII-lea.

tempera pe lemn

72x51cm

atelier Ţara Românească

Inscripţie: titlul în limba greacă, în cîmp „Atotţiitorul”. Pe Evanghelie, în limba slavonă: „Eu sînt viţa cea adevărată şi Tatăl meu Făcătorul ei. Orice mlădiţă, de la Mine nefăcînd roadă, se ia. Şi oricare face roadă se foloseşte, iar roada … face (?) … de cinste.”  (Ioan 15, 1-2).

Icoana este de tipul Deisis, cu Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul reprezentaţi lateral, bust, cu siluete alungite şi cu mîinile întinse în rugăciune. În colţurile superioare ale icoanei, două medalioane roşii reproduc practica grecească a plasării în interiorul lor a numelui sfîntului reprezentat.