Pages Navigation Menu

Saint Nicholas

Saint Nicholas

sfîrşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea

tempera pe lemn

66×55 cm

atelier Ţara Românească

Inscripţii în limba română cu caractere chirilice: „S(ve)ti Nicolae”; pe Evanghelie: „În vreamea aceaia şăzind Is. la loc şes şi mulţim(e)” (Luca 6, 17).

Icoană de iconostas, în manieră post-brîncovenească simplificată. Sf. Nicolae, stînd pe tron, binecuvintează şi ţine Evanghelia în mîna stîngă. Poartă veşminte arhiereşti, cu mitră, omofor, sacos şi nabederniţă.

Iisus Hristos şi Maica Domnului venind pe nori îi dăruiesc Evanghelia, respectiv omoforul, reprezentare desprinsă din naraţiunea hagiografică, conform căreia sfîntul a avut această vedenie înainte de a primi arhieria. Textul înscris pe Evanghelie în icoanele Sf. Nicolae reproduce începutul pericopei din ziua praznicului.