Pages Navigation Menu

The Chariot of Elijah

The Chariot of Elijah

secolul al XIX-lea

tempera pe sticlă, foiţă de aur

50,6×44 cm

atelier Ţara Oltului

Inscripţie: numele sfîntului cu caractere chirilice

Sf. Prooroc Ilie se află la dreapta icoanei, în partea de jos a compoziţiei este reprezentat Elisei primind cojocul de la Ilie şi încă o dată, îngenuncheat, cu mîinile ridicate spre Ilie.

În partea de sus, stînga, în cerul deschis, este pictat Iisus bust, cu Evanghelia în mînă şi binecuvîntînd; în dreapta, tot într-o fereastră de nori, se află un înger ţinînd o coroană de frunze în mîini. Atît prezenţa lui Hristos, cît şi cea a îngerului sînt improprii compoziţiei icoanei Înălţării Sf. Ilie, fiind preluate de la o temă mai probabil neo-testamentară. Subiectul este foarte îndrăgit în pictura românească pe sticlă, dar nu şi în cea pe lemn sau murală, unde se preferă episodul hrănirii proorocului de către corb, la pîrîul Cherit.