Pages Navigation Menu

The Raising of Lazarus

The Raising of Lazarus

sfîrşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolul al XIX-lea

tempera pe lemn

27×21,5 cm

atelier Moldova

Inscripţie: titlul în limba română cu caractere chirilice.

Icoana reproduce modelul tradiţional, cu Iisus în centrul compoziţiei chemînd pe Lazăr, reprezentat în picioare, înfăşurat în giulgiu. La minune asistă apostolii, un grup de iudei şi surorile lui Lazăr, dintre care pe această icoană este vizibilă doar una, purtînd un vas cu mir.

Siluetele alungite şi modul de redare a chipurilor apostolilor denotă o discretă influenţă rusească, suprapusă unei viziuni populare.