Pages Navigation Menu

Relicvar

Relicvar

1720.

argint ciocănit, aurit, incizat

10,5×8,5 cm

atelier Ţara Românească

Inscripţie în limba greacă: „…proprietatea (…) mea păcătosul ieromonah Ioanichie. Cinstitul lemn. Ale Sfîntului Grigorie al Armeniei, Pancratie, Foca şi Mochie, 1720.”

A fost dăruit Mănăstirii Stavropoleos de ctitorul său, arhimandritul Ioanichie. Decorul foarte sumar este lipsit de teme iconografice şi se limitează doar la un chenar compus din vrejuri pe trama „val” în care sînt înscrise motive vegetale stilizate.