Pages Navigation Menu

Sfeşnic împărătesc (1)

Sfeşnic împărătesc (1)

secolul al XVIII-lea.

lemn sculptat (méplat), incizat, colorat, parţial aurit

156 x 30 cm.

atelier Ţara Românească.

 

Sfeşnic cu baza triunghiulară. Motivul curent în epoca brîncovenească şi post-brîncovenească, cel al acvilelor bicefale, este aici simplificat: ele au capetele alăturate două cîte două şi unite în partea superioară cu o piesă decorativă asemănătoare unei creste de păun, dar care iniţial era o coroană. Pe aceste piese sînt săpate cîte şapte siluete: cap cu ochi şi nas, trunchi cu cîte o cruce pe piept sau cu mîinile pe piept. Pe fus, la mijloc, un registru cu serafimi în relief plat. Inele de diverse forme se succed pînă la vîrf; între ele unul cu capete de îngeri cu două aripi. Lipseşte discul superior.

Sculptura, foarte plată, este colorată în albastru, roşu şi galben. Îngerii şi cîteva inele sînt aurite.

Sfeşnicele cu acvile bicefale la bază se regăsesc în Ţara Românească şi Moldova pînă spre începutul secolului al XIX-lea.