Pages Navigation Menu

August

5 august Sfintul Ioan Iacov Hozevitul: Tropar, Condac

6 august Schimbarea la fata: Tropar, Condac, Lumininda, Litie, Stihiri la Laude, Antifoane la Liturghie

7 august Sfinta Teodora de la Sihla: Tropar, Condac, Stihiri la Ds, Slava la Ds, Stihiri la Litie, Slava la Litie, Stihiri la Stihoavna Sedelne, Canon (Cintarea 1-7)

9 august Sfintul Apostol Matia: Stihiri la Ds (ale praznicului si ale apostolului), Slava la Ds, Si acum la Ds, Stihiri la Stihoavna, Slava la Stihoavna, Si acum la Stihoavna

11 august Sf. ierarh Nifon al Constantinopolului: Tropar, Condac

14 august Inaintepraznuirea Adormirii Nascatoarei de Dumnezeu: Tropar, Condac

15 august Adormirea Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu: Tropar, Condac, Lumininda, Condacul Acatistului, Slava pe 8 glasuri de Gh. Risiotul, Litia, Binecuvintari, Catavasii pe larg, Stihirile Laudelor; PROHODUL

16 august Sfinta Mahrama si Sf. mucenic Diomid: Vecernia din Minei; Sfintii Brincoveni: Vecernia, Utrenia si Irmos calofonic

17 august Sfintul mucenic Miron: Stihiri la Ds, Stihiri la Stihoavna

24 august Sfintul sfintit mucenic Eutihie: Stihiri la Ds, Slava Si acum la Ds

25 august Sfintii Apostoli Vartolomeu si Tit: Tropar, Condace, Slave la Ds, Stihoavna si Laude

27 august Sfintul mucenic Fanurie: slujba (cu cintarile pe scurt si pe larg), Acatistul

29 august Taierea capului Sfintului Ioan Botezatorul: Stihiri si Slava la Litie

30 august Sf. ierarh Ioan al Constantinopolului: Stihira 1 si 5 la Ds, Slava si Si acum la Stihoavna Utreniei

31 august Asezarea in racla a briului Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu: Tropar