Pages Navigation Menu

Triptych

Triptych

secolul al XVIII-lea

tempera pe lemn

30×21,5 cm

Atelier Grecia.

Inscripţie liturgică în limba greacă pe filacter: „Trandafir nevestejit, bucură-te, roditoarea…”

 

În centru se află o icoană ce reproduce compoziţia-tip a iconografiei „Maica Domnului – trandafir nevestejit”, după troparul atribuit Sf. Ioan Imnograful, curentă în Balcani şi în Rusia: Maica Domnului, ţinînd în dreapta o floare înconjurată de un filacter, iar cu stînga sprijinind Pruncul şi ţinînd un spic. Iisus în picioare, purtînd coroană şi veşmînt împărătesc, ţine globul pămîntesc în mîna dreaptă. În partea stîngă a icoanei este un vas cu flori, iar în dreapta un sfeşnic cu şapte braţe.

Pe voleul stîng sînt reprezentaţi Sf. Haralambie, bust, cu Evanghelia şi binecuvîntînd, alături de Sf. Atanasie cu omofor, cu Evanghelia, binecuvîntînd. În partea de jos, Sf. Gheorghe pe un cal alb, în luptă cu un balaur cu aripi roşii, ca de foc. Pe voleul drept sînt reprezentaţi Sf. Nicolae, cu omofor şi Evanghelie, binecuvîntînd şi Sf. Dionisie, monah, cu cruce pe frunte şi pe umeri. În registrul inferior se află o scenă îndrăgită în Balcani, în vremea Turcocraţiei: Sf. Dimitrie călare, cu suliţă în mînă, lovind un necredincios căzut la pămînt; uneori o inscripţie îl desemnează pe acesta ca fiind Kaloian, ţarul bulgar, asediator al Salonicului.