Pages Navigation Menu

Studii

  • Macarie ieromonahul, Opere I, Theoreticon, editie ingrijita, cu un studiu introductiv si tranliterare de Titus Moisescu, Ed. Academiei, Buc., 1976. EXTRAS: In loc de prefata; Dascalul de cintari Macarie ieromonahul; Nota asupra editiei; Ilustratii; Le Theoretikon de Macaire de moine.
  • Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România – Dicţionar cronologic, Ed. Sagittarius, Buc., 2003. EXTRAS: Teoreticonul, Anastasimatarul şi Irmologhionul lui Macarie ieromonahul.
  • SCIA, 1975-1997, EXTRASE
  • RRHA, 1970-1997, EXTRASE
  • Egon Wellesz, A history of byzantine music and hymnography, Oxford at the Clarendon Press, 1971