Pages Navigation Menu

Utrenie

Arhiva partiturilor de pe site

Mapa Utreniei: text (psalmi, stihuri, rugaciuni) si cintari din rinduiala fixa a Utreniei: Troparele de la inceput, Dumnezeu este Domnul, Polieleu Robii Domnului si Cuvint bun, Slava Marimurilor, Binecuvintarile Invierii, Ipacoi-urile Invierii,  Antifon g4, Toata suflarea la Evanghelie, Invierea lui Hristos, dupa Psalmul 50, Ceea ce esti mai cinstita, Sfint este Domnul, Luminindele saptaminii, Toata suflarea, Preabinecuvintata, Doxologia, Tropare la sfirsit duminica

Catavasii: peste tot anul

Irmoase: care se cinta la Utrenie peste saptamina, pe glasuri

Psalmii Laudelor: pe cele 8 glasuri

Alte variante: Dumnezeu este Domnul g4 nenano si g8Ni, Polielee – g4, g8, Marimuri – Slava scurtata; Toata suflarea la Evanghelie; Invierea lui Hristos pe larg, Pentru rugaciunile pe larg; Stihuri la Ceea ce esti mai cinstita – g3, Doxologii – g1 St. Popescu, g2 Nectarie, g3 Mihalache Moldovlahul, g4 Manuil, g7 si g8 Manuil Protopsaltul; Voscresne – 3 Hrisaf