Pages Navigation Menu

16 Februarie 1828

Grigorie Dimitrie Ghica domnul Tarii Romanesti numeste pe arhimandritul Mathei staret la manastirea Stavropoleos precizindu-i indatoririle

Milostiu Bijiu Io Grigorie Dimitriu Ghica voevod i gospodar Zeml Vlahscoie.

Dat-am domneasca noastra carte cuviosului arhimandrit Matheiu si carele prin stirea prea sfintii sale parintele mitropolit tarii l-am orinduit domniea mea igumen la manastirea Stavropoleos de aici din Bucuresti in locul celui ce au fost pina acum ; deci mergind la numita manastire sa aiba a face zapis toate lucrurile manastirii miscatoare si nemiscatoare prin cite sunt dupa orinduiala a tinea manastirea in bunastare, a drege si a meremetisi cele stricate, a nu ajunge manastirea la darapanare, sa plateasca si datoriile acestii manastiri sa iconomiseasca bine zastrea manastirii, a o aduce la spor si adaos si in scurt sa fie indatorat negresit numitu igumen a ocirmui manastirea intocmai dupa glasuirea ctitoricestii orinduieli ce are stiuta si legiuita prin cele adevarate testamenturi ca sa se cunoasca buna iconomie si vrednicia in fapta.Pentru care poruncim domnia mea parintilor i slugilor si robilor sfintei manastiri sa fiti cu toata supunerea si ascultarea catre numitu igumen ca sa poata savirsi trebile manastirii fara de cusur.

Ispravnic sam receh gvd mi. 
Io Grigorie Dimitrie Ghica Voevoda Milst Bjiiu Gpdr