Pages Navigation Menu

20 Februarie 1773

Copie dupa o carte a Contelui Romiantz pentru apararea manastirilor tarii

Dupa ucaz a ei marimei stapinii Imperatritii Ekaterinii Aleksandrevnii, singura stapanitoare a toata Rosiia si altele si altele si altele.

S-au dat aceasta carte (………) manastirii ce sa numeste Stavropoleos, in Bucuresti, cu puterea cu care sa porunceste dumnealor sfetnicilor ai Divanului Cnejii Muntenesti si altor cinuri orasului si ai tarii a tinea acea manastire dupa adevarata si nestramutata putere a privileghiurilor ce sint date de alti domni, insa de la Necolae Mavrocordat 7234 avgust 24 i Gligorie Ghica 7242 noemvrie 15 ce coprind intr-ansile odihni si vecinice acelea fara da nimic stramutare, cum si la luarea veniturilor dupa acele privileghiuri, cum si altele ce are dupa hotarirea si orinduiala tarii, ce sa cuvine a nu face nimic zaticnire, ci tot ajutorul la acel aratat, ca pentru nefereala acestia (……..)

Dat la Iasi Fevruarie 20 1773 
A ei imperatorestii marimei a totu milostivei mele gheneral farmarsal comanditor pervuin armili 
(…….) Rosii, gheneral gubernator prezedente (……..) Rosii, (……..)ordenilor ruse si imperatorestilor sfintilor Apostoli Andrein, ostasasc marelui mucenic si biruitor Gheorghie al Marii Cruci, Alexandru (……..) si (………) Sfintei Anii cavaler.La cea adevarata s-au iscalit graf Romiiantof