Pages Navigation Menu

9 Mai 1788

Numirea de catre Nicolae Mavrogheni Voievod ca egumen a arhimandritului Timotei 
  
Milostiiu Bojiiu io Nicolae Petru Mavrogheni Voievod i Gospodin zemli Vlahiskoe Fiindca cuviosul ieromonah Timoteu, ce iaste rinduit purtator da grija manastirii Stavropoleosu, da aici din orasul domnii mele Bucurestii, au slujit si slujeaste cumsacade sfintii acestia manastiri, purtindu-sa cu buna orinduiala, dupa cum ne-au adeverit si din cartea ce are la miinile sale de la obstea parintilor ot manastirea Guras de la eparhia Pogoniani, unde iaste aceasta numita manastire Stavropoleos inchinata, iscalita si de sfintia sa arhiereul eparhiei. I-am dat dar aceasta domneasca a noastra carte da igumenie la miinile sale ca sa fie igumen desavirsit la numita manastire, sa poarte grija si sa chiverniseasca manastirea si toate ale manastirii, cele dinauntru si cele dinafara, cu buna iconomie, silindu-se spre cele de folos, si sa pazeasca orinduiala cea cuviincioasa a sfintei manastiri. Pentru care poruncim tuturor poslusnicilor si slugilor manastirii sa aveti a-l cunoaste da igumen si sa-i dati toata supunerea si ascultarea, far da a nu ( ) `mpotriva la cevas ( )

1788 Maiu 9