Pages Navigation Menu

27 Aprilie 1731

Porunca lui Mihai Racovita voievod pentru haraciul a 14 straini (mosia Caravaneti) 
  
Milostiiu Bajiiu Io Mihai Racovita voevod i Gospodin zemli Vlahiscoe davat Gospodin mi sie povealenie Gospodva mi acestor liudi 14 striini, cari scrie in foita domnii meale petcetluita, ce s-au apazat cu sazamintul lor in sud Olt, pe mosiia Caravaneti a sfintii sale parintelui Stavropoleos, carora le-am facut domniia mea ruptoare ca sa aiba a darea intr-un an de patru ori la vreamea haraciului de om(…….) taleri 1 i la lipsa haraciului de om (………) taleri 1 i la vel seama de om (…….) taleri 1 i la pocloavele Baeramului de om (…….) taleri 1, iar mai mult suparare sa n-aiba. Asijderea si bucatele lor ce vor avea direapte sa aiba a le plati dupre cum platescu si alti oameni striini ce au venit de s-au asezat in tara domnii meale : la vremea vacaritului da iarna de vita (………) bani 34 si la vacaritul de vara iar da vita cite bani 34 i la oerit de oae (……..) bani 10 i la dijmarit de litra (……) bani 10, mai mult va sa n-aiba.Drept aceia poruncim domniia mea si dumneavoastra boiari cislas de dajdi si cari veti umbla cu slujba vacaritului i cu a oeritului i cu a dijmaritului, toti sa aveti a urmarea poruncii domnii meale, dupre cum scrie mai sus, ca oricine s-ar ispiti a face vreo suparare mai mult peste cartea domnii meale, unii ca aceia vor petreace de catra domniia mea mare certare, ca asa iaste porunca domnii meale.

Pisam reci Gospodva mi.

Aprilie 27 7239