Pages Navigation Menu

5 Iulie 1790

Cartea Divanului catre manastirea Stavropoleos pentru privilegiuri 
  
De la Divanul Printipatului Tarii Romanesti

Fiindca sfanta manastire Stavropoleos, de aici din orasul Bucurestilor, are privilegiuri domnesti care le-au aratat de s-au vazut la Divan.Insa hrisovul domnili sale Mihaiu Voda Sutul cu leat 1783 dechemvrie 16 ca sa aiba a lua pa an taleri cincizeci de la camara la zioa hramului. 
Asijderea sa scuteasca drepte bucate ale manastirii : stupi trei sute si ramatori trei sute da dijmarit si dooa sute cincizeci oi da oerit si vite treizeci da vacarit sa scuteasca si dooazeci pogoane viii ale manastirii de pogonarit si vinul ce-l va face intr-aceste vii ale manastirii i da vinarici cum si toate odaile din hanul ce este inprejurul bisericii da fumarit i pivnita iarasi da fumarit, da caminarit, de vama si de altele ce dau circiumele si bacania din han : da fumarit, da schimbul banilor si de toate ce ar esi pa bacanii, cum si bacanul, hangiul si carciumarul sa fie scutiti da toate orinduielile tarii ce e pa tirg si pa tara.Asemenea sa fie lude zece streini scutiti da toate orinduielile tarii, cu pecetluiri dupa orinduiala visterii, cum si vinariciul din dealul Boldestilor si al Malaiestilor din Sud Saac sa ia manastirea cite doi bani de vadra si parparul dupa obiceiul. Deci fiindca maria sa prea innaltul printipe Coburg, marile comandir al tuturor ostirilor si obladuitorul tarii au binevoit a sa pazi privilegiurile numitilor trei domni – Alexandru Voda Ipsilanti i Nicolae Voda Caragea i Mihaiu Voda Sutul – s-au dat de la Divan aceasta carte sfintei manastiri Stavropoleos cu care intareste Divanul toate mai sus aratatile privelegiuri ce au avut, spre a si le avea intocmai dupa coprinderea hrisoavelor si cartilor domnesti.Pentru care sa porunceste si la toti citi sa cuvine sa fiti urmatori de a sa pazi privileghiurile numitei biserici ca sa-si ia milile ei in vremea cea obicinuita.

1790, Iolie 5