Pages Navigation Menu

Fondul Stavropoleos

MSS PREHRISANTICE 

 • ms 47m. gr. Stihirar – Triod, Penticostar; Hrisaf cel nou, sec.18 (82MB)
 • ms 48m. gr. Doxastar – Ian-Dec, Triod, Penticostar; Petru Lampadarie, 1775 (103MB)
 • ms 54m. gr. Anastasimatar; Petru Lampadarie, 1778 (126MB)
 • ms 49m. gr. Antologie – Propedie, Anastasimatar, Sf. Liturghie; Teodulos monahul, Hrisaf cel nou, Balasie preotul, etc, ante 1779
 •  ms 52m. gr. Antologie – Propedie, Anastasimatar, Irmoase calofonice, Sf. Liturghie, etc; Hrisaf, Balasie, Longin, etc, sec.18 a doua jumatate (72MB)
 • ms 51m. gr. Irmologhion, Cintari, Chinonice; Petru Lampadarie, Nichifor, Daniil Protopsaltul, ante 1821
 • ms 7306m. gr. Irmologhion, Heruvico-Chinonicar; Petru Lampadarie, ante 1889

MSS GRECESTI

 • ms 7319. gr. Doxastar, Iacov Protopsaltul
 • ms 50m. gr. Utrenia, Sfinta Liturghie, ante 1878
 • ms 53m. gr. Matimatar, Matei Vatopedinul
 • ms 7302. gr. Heruvico-chinonicar + din Postul Mare, ante 1845 (are si 2 cintari rom.)

MSS ROMANESTI

 • ms 84m, Antologie, Ghelasie Basarabeanul, 1863
 • ms 85m, Caiet, (Diaconescu George), 1893
 • ms 87m, Antologie, Ghelasie Basarabeanul, 1859
 • ms 88m, Antologhion, Cernica, 1849: “Aceasta carte ce coprinde in sine din Cintarile Vecerniei, Utreniei şi Dumnezeiestii Liturghii […] Staritu Calinic arhimandritul pentru trebuinta […] cintarea. 1849 mai 27 […] de Stefan monah.”
 • ms 89m, Irmologhion calofonic, Macarie ierom, a doua jum. a sec. XIX
 • ms 90m, Antologie, (Ctin Mihaileanu), 1871
 • ms 91m, Antologie, Iacov Protopsaltul, Grigorie Protopsaltul, Ghelasie Basarabeanu, Petre Efesiu, (Gheordunescu), a doua jum. a sec. XIX
 • ms 92m, Antologie, Anton Pann, Nectarie Frimu, Iosif ierod, (Marin Popescu), sf. sec. XIX
 • ms 96m, Caiet, ante 1882
 • ms 98m, Antologie, (Amfilohie Dimitriu), Risca, 1881
 • ms 100m, Caiet, (Ion Bunescu), 1868
 • ms 123m, Antologie, ante 1861
 • ms 2823, Gramatica si Anastasimatar, Vasile Ciureanu Bodesti, Chisinau, 1923
 • ms 2824, Prohodul, Vasile Ciureanu Bodesti, Chisinau, 1935
 • ms 4413, File ms in Chinonicarul lui Pann
 • ms 4939, Caiet pentru cintari, (Sora Maria Ivancu si Sora Ana Nichifor = maica stareta Onufria Nichifor), Varatec, 1949
 • ms 4940, Caiet, (Gheorghe S. Iordache, cintaret la Valea Teiului, Calugareni, jud. Neamt), 1924
 • ms 4941, Caiet, (preot Panteleimon Zugravescu, Filioara, jud. Neamt), 1880-1885
 • ms 6041, Micul Anastasimatar, Nicolae Barcan, 1912
 • ms 7301, Antologie, 1856
 • ms 7304, Cintari, Ghelasie
 • ms 7305, Caiet, (Focsa Emanuel), 1876
 • ms 9355, Caiet de cintari bisericesti (Steluta Caprita) (copist: ierom. Gherasim Negulescu, staret la Manastirea Cheia 1948-1950), 1935
 • ms 10313, August 15 – Slujba Adormirii Maicii Domnului
 • ms 11353, Anastasimatar, de Stefan Popescu & Catavasii si altele, copist elev Ioan Sangerean, Bucuresti, 1882

MSS ROMANESTI SI GRECESTI

 • ms 86m, Antologie. Irmologhionul lui Macarie. Podobiile lui Visarion Duhu. A doua jumatate a sec. XIX
 • ms 93m, Antologie, ante 1856
 • ms 94m, Antologie, sfirsitul sec. XIX
 • ms 95m, Antologie (m. Porfiria, Manastirea Pasarea), 1876
 • ms 97m, Heruvico-Chinonicar si alte cintari, prima jumatate a sec. XIX
 • ms 99m, Antologie, Cernica,1843: “Aceasta carticica impodobita cu multe flori de cintari s-au scris în zilele parintelui arhiepiscop D.D. Calinic de smeritul monah Matinian. 1843 noembre 16 cu aceasta scrie in Manastirea Cernica”
 • ms 101m, Antologie, Olimpiada, 1835
 • ms 124m, Antologie, Heruvico-chinonicar si Cintari (Gheorghe Maciuca)
 • ms 5629m, Heruvico-Chinonicar. Irmologhion calofonicon. Doxologie și Axioane. (pr. Necolae Duhovnicu), 1841
 • ms 7303, Anastasimatar Macarie, Heruvice, Axioane, Aghioase, Lumina lina, Evloghitarii; ante 1812
 • ms 7307, Axioane, Heruvice, Stihirile mortilor, Liturghia Sf. Vasile, Marimuri, etc; ante 1853 (file legate la sfirsitul tipariturii Irmologhion, Anton Pann)
 • ms 7293, Heruvice, Axioane praznicare gr. si rom., Chinonice, prima jumatate a sec. XIX
 • ms 7294, Antologie, Cernica, 1842: Aceasta carte de muzichie s-au scris şi s-au impodobit cu multe feluri de cantari bisericesti prea frumoase, de ale Liturghiei, de ale Vecerniei şi de ale Utreniei. In zilele binecredinciosului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Si a pastoriei preosfintitului si de Dumnezeu alesului arhiepiscop si mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Neofit. Fiind staret sfintei Manastiri Cernica Prea Cuviosul D. D. Calinic arhimandrit. In anii de la Hristos 1842. De smeritul Veniamin ierodiacon.
 • ms 9628, Heruvice, Axioane, Chinonice; ante 1852, post 1843 (manuscrisul cizmaresc)