Pages Navigation Menu

5 Mai 1755

Actul de danie al lui Cirstea Logofatul Dracinescul catre manastirea Stavropoleos pentru biserica si 300 stinjeni mosie la Draganesti

  
Da vreme ca intimplarea cea viitoare iaste nestiuta si insusi ingerilor necunoscuta pentru ca numai la Dumnezeu toate sintu cunoscute. Drept aceaia eu Cirstea logofat Dracinescul adevaratul nepot al Radului capitan Albul de Dracinesti am socotit mai nainte vreame da sfirsitul vietii meale si pina imi sintu mintile intregi si sanatoase de am facut aceasta danie si sa dovedescu gindul mieu catre mostenitorii miei cei alesi cu carii sa chiverniseasca ei ale meale mult putin ce s-ar afla dupa petrecerea mea din viata.Ci intii ma rog lui Dumnezeu ca unui milostiv, sa-mi iarte multimea pacatelor meale ceale ce am gresit ca un om intr-aceasta viata. Asijderea ma rog si tuturor crestinilor cui ce voi fi gresit sa ma iarte si de mine sa fie toti iertati citi imi vor fi gresit si vre ce rau mi-ar fi facut. 
Dupe aceasta sfinta si dumnezeiasca besearica de la Dracinesti unde sa lauda hramul Adormirii Prea Sfintei Stapinei noastre de Dumnezeu Nascatoare si Pururea Fecioara Maria carea cu ajutoriu si voia lui Dumnezeu o am facut eu singur cu toata cheltuiala mea si cu partea ei de mosie din Dracinesti stinjeni 300. Eu insumi de buna voia mea m-am indemnat de o am inchinat sfintei si dumnezeiestii manastiri Stavropoleos din Bucuresti unde sa lauda si sa cinsteaste hramul Sfintilor Ingeri facindu eu acest asezamintu prin mijlocul sfintii sale parintelui Mathei Vladica ce iaste lacuitor intr-aceasta sfinta ministire ca dupa petrecerea noastra din viata aceasta sa nu sa strice nici sa sa pustiasca aceasta mai sus numit sfinta bisearica Dracinesti ci prin chiverniseala sfintei manastiri sa nu lipseasca nici o data slujba sfintei si dumnezeiestii liturghii ci sa fim intru pomenire noi si parintii nostri. Iar daca alt cumva nu ar avea purtare de grija sfinta manastire si s-ar strica basearica si nu s-ar face intr-insa dumnezeiasca slujba, atunci nici cu mosia sa nu aiba treaba da vreme ca noi pentru suflet ne-am silit si ne silim pururea, pentru mai buna intarire a adevarului ne-am iscalit si am pus si pecetea ca sa sa creaza. Iar dupa moartea mea / Mai 5 dni leat/ 7263/ si a sotiei meale sa ramiie toate sfintei manastiri afara din partea ce voi lasa fiiului mieu Dobrisan. 
Eu Nedelco Palanceanu martor, Matei logofat marturie, Mihai logofat za taina marturie. Numele celor ce vor sa sa pomeneasca : 
Cirstea – Dumitrana – Dobrin. 
Morti : Cocora, Cirstea, Voica, Ana, Vladul, Anita Stanciul, Tudor, Vlaicu, Matei Glamna, eromonah Vasilie, eromonah Manasie, monahia Sofronia, monah Rafail, monah Ioanichie, Paraschiva, Stanciul, Despa, Ivana, Negre, Ghiorghe.