Pages Navigation Menu

28 Aprilie 1726

Act de vanzare catre arhiereul Ioanichie a caselor raposatei Maria fata logofatului Radu 

Daniil, Mitropolit Ungro-Vlahiei, adeverez

Scrisoarea noastra adevereaza la mina sfintitului arhiereu Stavropolios kir Ioanichie, precum sa sa stie ca intimplindu-se moarte jupaneasi Marii, fata Radului logofatul, care a tinut-o Costandin postelnicu sin Stere clucerul, ne-a fost lasat pe noi epitropi la mult putin al ei ce s-au aflatu, ca sa facem ceale ce au lasat cu sufletul in diiata sa. Si lasind niste case ale ei, ce au fost de la parintii ei, ca sa vinza sa fie pentru grijitul ei, care case fiind alaturea cu hanu ce l-au facut sfintia sa, si mai cazindu-i sfintii sale a le compara fiind vecini si mai comparind dintr-acest loc din lungul stinjini 2 pol si din latu stinjini 2, inca traind jupineasa Maria dupre cum arata zapisul ei, unde au zidit sfintia sa clopotnita in bani gata taleri 17 pol vechi, le-am tocmit cu sfintia sa drept bani gata taleri 182 pol vechi, luind noi acesti bani toti gata si deplin in miinile noastre de s-au cheltuit la pogribanie si la pomenile dumneaei. Drept aceea si noi am dat aceasta adevarata a noastra scrisoare la mina sfintii sale si a sfintei besearici, care au zidit-o sfintia sa den temelie, unde sa praznuiaste hramul Arhanghelilor, intru care bisearica s-au ingropat si jupineasa Maria. Ca de acum inainte sa aiba sfintia sa a tinea si a stapini aceaste case ce scriu mai sus, inpreuna cu tot locul lor, cu buna pace si sa-i fie mosie statatoare si ohabnica in veaci sfintii sale si sfintei bisearici care loc tine in lung den ulita cea mare pin in gradina jupineasii Voichitii Breazoianca, care intiiul au tinut-o Costandin capitan Breazoianu si acum o tine Dumitrache Sta ( ) biv vel capitan za dor (poarta ?), si in lat din hanul sfintii sale pin in locul lui Matei Postelnicu sin Sarban biv vel logofat. Si masurindu-se locul acestor case s-au aflat lungul locului din ulita cea mare pin -n fundul gradinii stinjini domnesti 38 pol i latul despre ulita cea mare stinjini 11 i latul din fundul gradinii stinjini 10. Si am dat sfintii sale si toate zapisele ceale vechi de comparatoarea locului caselor spre mai multa intarire. Deci si pentru mai adevarata credinta am `ntarit acest zapis cu pecetile si cu iscaliturile noastre ca sa sa creaza. Si la aceasta tocmeala fost-au si alte obraze de cinste care sa vor iscali marturii mai jos.

Aprilie 28 , 7234 
(pecete) Barbul ………(?) vel clucer, vinzator(pecete) Grigorie Greceanul biv vel sardar, vinzatoriu, 
(pecete) …….(?) Grigorie biv vel logofat marturie, Barbul Greceanul biv vel stolnic, marturie, Deadiu Arion, martor,Ianache postelic, martor, Matei Grecianul postelnic, marturie – si altii.