Pages Navigation Menu

29 Septembrie 1729

O scrisoare privitoare la un loc pentru lungirea altarului bisericii Stavropoleos 
  
Adeca eu Mathei, egumenul ot manastirea Codreanii, dat-am zapisul mieu ca sa fie da buna credinta la cinstita mina dumnealui sfintii sale parintelui Stavropoleos, kir Ioanichie, precum sa se stie ca, lipsindu-ne taleri sfintei manastiri Codreanii ce s-au zis mai sus, am pohtit pa sfintiia sa da ne-au dat sfintei manastiri un tigan, anume : / / si cu cu tiganca lui, anume / /, ca sa fie sfintei manastiri tigani ohabnici in veci. Si eu pentru acesti dam sus zisi tigani ce ni au dat sfintiia sa am dat sfintii sale un loc al sfintei manastiri, care loc iaste infundat intre casile dumnealui Grigorie vel sardar si intre casile logofatului Mihai, insa in lungu stanjeni / / si in lat stanjeni / /, ca sa fie sfintii sale locul statator si ohabnic in veci. Si pentru mai adevarata credinta am iscalit cu mina mea mai jos ca sa se creaza, fiind si martori care sa vor iscali pentru incredintarea.

Septembrie 29 7238 

Fila 2 
  
Scrisoarea noastra la cinstita mina dumnealui Grigorie Greceanul vel sardar precum sa se stie ca ne-am dat dumnealui un loc dan curtea dumnealui, in lungu stanjeni si in lat stanjeni , da am mai lungit oltariul sfintii biserici. Deci cu acestu loc am facut schimbu cu altu loc da linga gradina dumnealui, in lungu stanjeni si in lat stanjeni / / care loc ne iaste si noao da schimbu da la Mathei egumenul ot manastirea Codreanii cu niste suflete da tigani, dapa cum adevereaza zapisul sfintii sale. Drept aceia am dat acestu adevarat zapis al smerenii noastre danpreuna si cu zapisul da schimbul locului, la mina dumnealui, ca de acum inainte sa aiba dumnealui a-l stapani cu buna pace da catre smerenia noastra si sa-i fie dumnealui mosie ohabnica si statatoare in veci.

Si pentru intarirea zapisului am iscalit mai jos ca sa se creaza. 
Dindu-ne si dumnealui zapis la mina noastra da stapanirea locului ce e mai sus zis.