Pages Navigation Menu

13 Ianuarie 1733

Constantin Nicolae Mavrocordat domnul Tarii Romanesti daruieste manastirii Stavropoleos vinariciul domnesc din dealul Boldestilor si Malaestilor

Milostiu Bojieiu Io Constantin Nicolae voevod i gospodin Zemli Vlahiiscoi davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstva mi sfintiei sale parintelui vladica Stavropoleos chir Ioanichie ca sa fie sfintei biserici care din temelii s-au zidit sfintia sa aici in Bucuresti la hanul sfintii sale, din mahalaua Grecilor, unde sa cinstescu si sa praznuiesci Sfintii si marii Arhistratigi Mihail i Gavril; mila sa aiba a lua in toti anii, vinariciul domnesc din dealul Boldestilor si Malaestilor ot sudstvo Saac, cu parparul si cu poclonul insa din zace veadre o vadra dupa obiceaiu de la tot omul, citi vor avea vii intr-acest deal, afar numai de boiarii cei ce nu iaste obiceaiu sa plateasca vinariciu iar de la alti oameni dela toti sa aiba a-si lua vinariciul deplin dupa cum scrie mai sus, pentru ca neavindu-si aceasta sfinta besearica chiverniseala pe deplin m-am milostivit domnia mea de i-am facut aceasta mila ; lundu-si vinariciul in toti anii far de nici o zaticneala de catra nimenea, pentru care poruncesc domnia mea si voao tuturor celor ce veti avea vii `ntr-acest deal vazind cartea domniei meale toti sa aveti a va da vinariciul la aceasta sfinta bisearica pururea nestramutat, ca asa iaste porunca domnii meale.

Ispravnic saam reci gospodstva mi. Genuarie 13 dni leat 7241 
  
Io Constandin Voevod Milostiu Bojieiu. 
procit vel vist.