Pages Navigation Menu

1 Mai 1832

Testamentul lui Timotei arhimandritul

In numele Sfintei Treimi – TESTAMENT � copie
  
Fiind om muritor si cu deplina judecata si necunoscind, dupa Sfinta Evanghelie, nici ziua si nici ceasul mortii mele, hotarasc ca < bunurile> mele si ale manastirii Stavropoleos sfinte si intregi sa fie impartite astfel : 
1. Ierodiaconul Antim trimis de catre manastirea chiriarhiceasca, cu scrisoare pecetluita cu pecetea manastirii noastre de acolo din 1831, mai 8, va fi urmasul meu si deplin imputernicit de a lua in primire toate lucrurile miscatoare si nemiscatoare, iar dupa moartea mea sa chiverniseasca cu frica lui Dumnezeu, cu intelepciune toate ale manastirii. 
2. Din grosii citi se vor stringe din vinzarea vinurilor mele din anul acesta sa fie depusi la loc sigur, grosi 10.000, adica zece mii grosi, din a caror dobinda anuala sa se trimita patriei mele Ostanita, ca sa se dea dascalului de acolo, invatat si cuminte fiind, ca sa invete <carte > copiii comunei mele si ai satelor dinprejur, pentru pomenirea mea. 
3. Pe Spiru, nepotul meu, cu sotia sa Elena, pentru multele servicii facute de ei manastirii si persoanei mele, proestosul si epitropii din perioadele ce vor urma sa-i lase sa locuiasca in odaia in care a locuit Haralamb sau in cea a dascalilor, ca sa stea pe viata, fara chirie. De asemenea las pe linga acestea, aceluiasi nepot, Spiru, una suta galbeni imparatesti si sotiei sale Elena, grosi o mie, pentru multele ingrijiri ce mi-au facut. Las copilului de suflet, orfan, grosi cinci sute, pentru invatatura si imbracaminte si alte trebuinte ale acestuia.
4. Preotilor, din comuna mea Ostanita, sa se dea fiecaruia cite o suta cincizeci de grosi, ca sa ma pomeneasca si acestia, acolo. Cite rude se vor gasi acolo, pina la gradul sase, sa se dea acestora cite cincizeci de grosi si nimic altceva. Nepotului meu de aici, Anastasie, las cinci sute de grosi.
5. Fratelui meu Vasile las galbeni imparatesti una suta, din care sa dea si fiilor sai cit va binevoi si sa ma pomeneasca. 
6. Nepotului meu de frate, Gheorghe, las un inscris de sase mii de grosi ai manastirii � Stilos si Divreos�, ca sa foloseasca dobinda acestora atit el cit si mostenitorii sai si in fiecare an sa-mi faca parastas mie si intreg neamului nostru . 
7. Las deplin epitrop al meu pe kir Gheorghe Paapa, sa dispuna de toate cele de mai sus poruncite de mine, el fiind si epitrop al manastirii si mai intii sa dispuna cele necesare pentru mintuirea sufletului meu, toate indatoririle crestinesti pina la trei ani. Sa adune toti grosii de pe inscrisurile mele de la datornici si sa preia banii ce se vor gasi si grosii vinurilor mele de anul acesta si dupa ce va da cele de mai sus intregi fiecarui, sa pastreze pentru sufletul meu, ca sa dea saracilor, ce va crede de cuviinta, luind chitanta pentru sumele donate si ce va ramine din ele sa-i trimeata la manastirea de Jos < Epir >.Aceluiasi epitrop al meu las un inscris al raposatei Facalina, grosi 1500, sa-i incaseze si sa-i dea fiicei sale Aglaia, ca zestre, careia ii mai las o tava de argint din Rusia si un ibric de argint ; las de asemenea epitropului meu si binecuvintarea lui Dumnezeu si a Maicii Domnului. 
8. Ierodiaconului Antim, urmasul meu, las o giubea buna si un nou anteriu, rasa mea si camilafca ; toate celelalte haine pina la una le las lui Eleni, sotia lui Spiru pentru grija ce a avut fata de mine in orice imprejurare .
9. Via mea din Valea Larga, cit s-a cumparat din grosii mei, o las paracliserului de jos al cimitirului.
10. Las lui Popa Ioan, grosi 250. 
11. Oricine, ruda sau strain va incerca sa strice acest testament al meu sa fie de Dumnezeu blestemat si sa aibe si blestemele tuturor sfintilor..

Timotei Stavropoleanul adeveresc.

29 aprilie 1832, Bucuresti

De asemenea zece tacimuri de argint, cutite, linguri, furculite, las manastirii, ca sa fie folosite la parastase, de catre proestosii care vor veni, de asemenea si toate celelalte vase si lucrurile dupa cum se arata mai jos : 
1 bucata de lemn sfint 
1 bucata din moastele Sfintului Haralambie 
1 bucata din moastele Sfintului Procopie 
1 bucata din moastele Sfintului Pantelimon 
1 bucata a lui Ignatie, purtatorul de Dumnezeu 
1 bucata a lui Eustratiu martirul 
1 bucata a lui Gheorghe, purtatorul de biruinta 
1 bucata a Sfintului Hrisostom 
1 bucata a Sfintului Gheorghe, de asemenea 
1 bucata de sfinte moaste a unui anonim 
1 bucata din ale lui P.P. 
1 bucata a Sfintului Apostol Andrei 
1 bucata mir a Sfintului Dumitru 
1 bucata mir a Sfntului Atenaghene, episcopul Tessalonicului 
1 bucata a Sfintului Ioan Prodromul 
1 bucata a Sfintului Petru, anonim 
1 bucata cruce cu putin lemn 
1 bucata a Sfintului Grigore Decapolitul 
1 bucata a Sfintului Theodor Tiron 
1 bucata a Sfintului Vasilie, mina 
1 bucata a Sfintului Ioan Milostivul 
21, adica doua zeci si una bucati, acestea ramin vesnic la sfinta noastra manastire < si > care nu se pot instraina.

1 Mai 1832, Bucuresti

– Timotei Stavropoleanul, adeveresc 
– Gheorghe Popa, care a scris, martor 
– Caminarul Constantin Buri, marturisesc ca insusi Stavropoleanul, Kir Timotei mi-a spus prin viu grai ca este testamentul sau si am semnat 
– Antim, ierodiaconul, martor grabit, fara citirea cuprinsului 
– Spiru Nicolae, martor