Pages Navigation Menu

Hrisoave-Danii

In fondurile Arhivelor Naționale ale României se păstrează sute de documente vechi privind Mănăstirea Stavropoleos. Sunt hrisoave și documente domnești, hotărnicii, testamente, acte de proprietate, procese verbale și scrisori ale celor care au fost legați în diferite moduri de istoria mănăstirii, de la întemeierea ei și până la sfârșitul secolului al XIX-lea. O parte din aceste documente au fost traduse (din limba greacă, de către Natalia Trandafirescu și Mihai Carantașu, paleografi greacă veche), respectiv transliterate (de către Paul Florea, specialist în paleografie slavonă și chirilică).