Pages Navigation Menu

Iconostasul de la Stavropoleos in noi publicatii de arta

Iconostasul de la Stavropoleos in noi publicatii de arta

Alaturi de alte 14 iconostase din Bucuresti, iconostasul de la Stavropoleos (1724), a fost studiat si publicat in lucrarea recent aparuta la Editura Cuvantul Vietii a Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, Iconostase din București. Secolele XVII-XIX. Cele patru autoare (Monahia Atanasia Vaetisi, Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrau, Sultana Ruxandra Polizu) si-au propus sa analizeze din punct de vedere istoric, stilistic, compozitional și al starii de conservare, cele mai valoroase și bine pastrate iconostase din bisericile capitalei. Cercetarea a acoperit un interval cuprins intre anii 1680 (Cotroceni) si 1860 (Sfântul Spiridon-Nou) si a inclus cinci arii stilistice: brancovenesc, postbrancovenesc, neobaroc, neoclasic si neogotic.

Iconostasul de la Stavropoleos, o valoroasa piesa de sculptura brancoveneasca, cu icoane care provin din doua medii artistice diferite, arta brancoveneasca si icoana ruseasca, a fost analizat si in studiul publicat de Monahia Atanasia Vaetisi, „Preliminaries to a history of Bucharest iconostases 18th-19th centuries” apărut în Museikon. A Journal of religious art and culture 1/2017 (pp. 123-138).

Coperta

Coperta

Pagina din volum

Pagina din volum

Pagina din volum

Pagina din volum